Showroom: 756 An Dương Vương - P.13 - Q6 - HCM
Công Ty TNHH MTV Nội Thất Hưng Phát

Hotline hỗ trợ 24/7

0907851260 / 0915238091

Bộ lọc
Đang lọc theo
-49%

Xả xoáy đôi 3L/4.5L. Chân cầu trơn láng

 

 

 

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1862
-45%

 

Sản xuất theo công nghệ Mỹ

 

 

Bộ sen cây tắm nóng lạnh American Standard WF-9088
-44%

 

Sản xuất theo công nghệ Mỹ

 

 

Bộ sen cây tắm nóng lạnh American Standard WF-9089E
-95%

 

Sản xuất theo công nghệ Mỹ

 

 

Bộ sen cây tắm nóng lạnh American Standard WF-9089
-50%

 

Sản xuất theo công nghệ Mỹ

 

 

Bộ sen cây tắm nóng lạnh American Standard WF-1772
-57%

Vòi sen này được thiết kế để cung cấp nước nóng và lạnh tự động thông qua cảm biến nhiệt

 

 

 

Vòi sen cây cảm biến nhiệt American Standard WF-4955
-58%

Sản phẩm với công nghệ Mỹ

 

 

 

Vòi sen cây cảm biến nhiệt American Standard WF-4956
-16%

Vòi xịt vệ sinh cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi xịt vệ sinh American Standard PQ2
-16%

Vòi xịt vệ sinh cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi xịt vệ sinh đầu mạ crome American Standard FFAS6868
-16%

Vòi xịt vệ sinh cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi xịt vệ sinh đầu nhựa trắng American Standard FFAS8686
-17%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-1611
-12%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-0611
-36%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-6511
-33%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-B211
-16%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-1511
-27%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-1412
-11%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-1411
-11%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-0411
-18%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-3912
-12%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-3911
-11%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-3913
-42%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-0911
-12%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-0311
-24%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-0711
-37%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-1711
-37%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-1311
-12%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi sen tắm nóng lạnh American Standard WF-0811
-7%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo lạnh núm xoay American Standard W.116
-8%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo lạnh American Standard W.126
-17%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo lạnh American Standard A-2400N
-8%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo lạnh American Standard WF-T701
-7%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo lạnh American Standard WF-T601
-10%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo lạnh American Standard WF-T823
-17%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh âm tường American Standard WF-0904
-15%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh âm tường American Standard WF-1304
-17%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh 3 lỗ American Standard WF-6803
-16%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh 3 lỗ American Standard WF-1703
-16%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh 3 lỗ American Standard WF-1603
-17%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-1601
-16%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh cổ cao American Standard WF-0603
-16%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-0601
-36%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-6501
-30%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-B201
-15%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-1501
-25%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-1401
-11%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-0401
-35%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh cổ cao American Standard WF-3902
-10%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-3907
-11%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh cổ cao American Standard WF-0902
-23%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-0701
-40%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-0901
-15%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-0301
-16%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh cổ cao American Standard WF-0703
-16%

Thương hiệu sen vòi cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh cổ cao American Standard WF-1702
-15%

Thương hiệu sen vòi chất lượng cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-1701
-16%

Thương hiệu sen vòi chất lượng cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-1305
-16%

Thương hiệu sen vòi chất lượng cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh cổ cao American Standard WF-1302
-14%

Thương hiệu sen vòi chất lượng cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-1301
-15%

Thương hiệu sen vòi chất lượng cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh cổ cao American Standard WF-0802
-16%

Thương hiệu sen vòi chất lượng cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-0801
-16%

Thương hiệu sen vòi chất lượng cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh cổ cao American Standard WF-6802
-15%

Thương hiệu sen vòi chất lượng cao cấp hàng đầu Việt Nam.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-6801
-16%

 

 

Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard WP-0451
-16%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard VF-0496
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard 0458-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard WP-0440
-15%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard WP-0433
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard 0518-WT
-16%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard VF-0333
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard VF-0320
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard WP-F301
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard WP-F307
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard 0519-WT
-16%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard WP-F419
-11%

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0476-WT
-20%

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0452-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0950-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard VF-0420
-20%

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F417
-20%

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F507
-20%

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F648
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0500-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F633
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F646
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F650
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard VF-0620
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F608
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0509-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-0628
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-0618
-16%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F412
-16%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F411
-21%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F420
-21%

Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F611
-20%

Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F613
-18%

Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại Cổ Điển

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F525.1H
-19%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F602
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F616
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F628
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F626
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F643
-16%

 

 

 

 

Van xả bồn tiểu American Standard WF-9802
-16%

 

 

 

 

Van xả bồn tiểu cảm ứng American Standard WF-8834
-16%

 

 

 

 

Van xả bồn tiểu cảm ứng American Standard WF-8609
-16%

 

 

 

 

Van xả bồn tiểu cảm ứng American Standard WF-8619
-16%

 

 

 

 

Van xả bồn tiểu cảm ứng âm tường WF-8614
-16%

 

 

 

 

Van xả bồn tiểu cảm ứng âm tường WF-8604
-20%

 

 

 

 

Bồn tiểu nam treo tường American Standard VF-0414
-36%

 

 

 

 

Bồn tiểu nam treo tường American Standard VF-0412
-16%

 

 

 

 

Bồn tiểu nam treo tường American Standard VF-6401
-16%

 

 

 

 

Bồn tiểu nam treo tường American Standard WP-6737
-20%

Tích hợp van cảm ứng.Dùng điện

 

 

 

Bồn tiểu nam cảm ứng treo tường American Standard WP-6519.AC
-20%

Tích hợp van cảm ứng.Dùng Pin

 

 

 

Bồn tiểu nam cảm ứng treo tường American Standard WP-6519.DC
-16%

Tích hợp van cảm ứng

 

 

 

Bồn tiểu nam cảm ứng treo tường American Standard WP-6507
-16%

Tích hợp van cảm ứng

 

 

 

Bồn tiểu nam cảm ứng treo tường American Standard WP-6506
-16%

 

 

 

 

Bồn tiểu nam đặt sàn American Standard WP-6605
-28%

Xả xoáy kết hợp tia đẩy

 

 

 

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1858
-42%

Xả thẳng 

 

 

 

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-2530
-48%

Xả Siphon 3L / 6L, vành bộ cầu dễ dàng vệ sinh.

 

 

 

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-2011 xả 2 nút nhấn
-48%

Xả Siphon 3L / 6L, vành bộ cầu dễ dàng vệ sinh.

 

 

 

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-2010 xả 2 nút nhấn
-34%

Xả xoáy kết hợp tia đẩy mạnh mẽ, tiết kiệm nước.Nắp bệ ngồi mỏng, nhẹ, đẹp, bền bỉ theo thời gian

 

 

 

Bồn cầu 1 khối American Standard WP-1880N xả 2 nút nhấn
-40%

Xả xoáy kết hợp tia đẩy mạnh mẽ, tiết kiệm nước.Nắp bệ ngồi mỏng, nhẹ, đẹp, bền bỉ theo thời gian

 

 

 

Bồn cầu 1 khối American Standard WP-1880 xả 2 nút nhấn
-51%

Xả xoáy kết hợp tia đẩy mạnh mẽ, tiết kiệm nước.

 

 

 

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1808 xả 2 nút nhấn
-55%

Xả xoáy kết hợp tia đẩy mạnh mẽ, tiết kiệm nước. Nắp ngồi mỏng, nhẹ, đẹp , bền theo thời gian.

 

 

 

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1808ET xả 2 nút nhấn

Bàn cầu giá rẻ thích hợp nhà trọ, nhà cấp 4.

Bàn cầu xổm két treo Hảo Cảnh TL02
-23%
 • Bồn cầu 2 khối American Standard VF-2397 dòng Winplus+
 • Dung tích xả: Xả 2 chế độ 3/6 Lít
 • Hệ thống xả: Xả Thẳng
 • Tâm xả tối thiểu và tối đa: 305 mm
 • Kích Thước: Dài 717 mm x Rộng 359 mm x Cao 758 mm
Bồn Cầu 2 Khối American Standard VF-2397 Dòng Winplus+
-100%
 • Bồn cầu 2 khối American Standard 2630-WT
 • Thuộc bộ sưu tập: Neo Modern
 • Tâm xả: 305 mm
 • Kích thước: L716mm x W399mm x H792mm
Bồn Cầu 2 Khối American Standard 2630-WT Neo Modern
-44%
 • Bồn cầu 2 khối American Standard VF 2719
 • Hệ thống xả: Xả xoáy kết hợp tia đẩy (4,5L/6,5L)
 • Tâm xả: 305 mm
 • Kích thước: L750 x W368 x H760 mm (dài x rộng x cao)
 • Xuất xứ: Việt Nam
Bồn Cầu 2 Khối American Standard VF-2719 [4.5/6.5L (300mm)]
-18%
 • Bồn cầu 2 khối American Standard VF- 2398 xả gạt thuộc bộ sưu tập Winplus
 • Hệ thống xả: Xả thẳng, 06 lít
 • Tâm xả tối thiểu và tối đa: 305 mm
 • Kích Thước: L717mm x W359mm x H758mm
Bồn Cầu 2 Khối American Standard VF-2398 Dòng Winplus- Xả Gạt
-22%
 • Bồn cầu 2 khối American Standard VF-2162
 • Bộ sưu tập: Loven
 • Màu Sắc: Trắng
 • Kích thước lắp đặt: L731mm x W416mm x H758mm
 • Áp lực nước: 0,14-0,55MPa
 • Tâm xả: 305 mm
Bồn cầu 2 khối American Standard VF-2162 dòng Loven
-12%
 • Bồn cầu 2 khối American Standard VF-2714 New Codie
 • Kích thước: L720 mm x W366 mm x H728 mm
 • Loại sản phẩm: Bồn cầu 2 khối
 • Thuộc bộ sưu tập: Codie
 • Màu sắc: Màu trắng
 • Kiểu dáng: Thiết kế hiện đại
 • Dung tích xả: 03 Lít- 06 Lít
Bồn Cầu 2 Khối American Standard VF-2714 New Codie
Zalo
favebook

Số lượng:
Màu:
Size:
Mua tiếp Giỏ hàng
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
_banđâthangthanhcong
close