Sản phẩm

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 6000L đứng
-100%

Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 4.206mm) x (Rộng của chân:1.605mm x 1.605mm): - Độ Dày Chính xác: 0,7mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 6000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 5000L đứng
-25%

Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 3.460mm) x (Rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày Chính xác: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 5000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 4000L đứng
-23%

Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 2.864mm) x (Rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày Chính xác: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 4000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 3500L đứng
-22%

Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 2.625mm) x (Rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày Chính xác: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 3500L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 3000L đứng
-21%

Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 2.254mm) x (Rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày Chính xác: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 3000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L đứng DK-1420mm
-100%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.970mm) x (Chiều rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L đứng DK-1420mm
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L đứng DK 1150mm
-100%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 2.745mm) x (Chiều rộng của chân:1.320mm x 1.320mm): - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L đứng DK 1150mm
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2000L đứng dk 1420mm
-14%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.700mm) x (Chiều rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2000L đứng dk 1420mm
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2000L đứng
-42%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 2.139mm) x (Chiều rộng của chân:1.320mm x 1.320mm): - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 1500L đứng
-23%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.795mm) x (Chiều rộng của chân:1.320mm x 1.320mm): - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 1500L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 1000L đứng
-22%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.765mm) x (Chiều rộng của chân:1.100mm x 1.100mm): - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 1000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 700L đứng
-18%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.940mm) x (Chiều rộng của chân:900mm x 900mm): - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 700L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 600L đứng
-100%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.525mm) x (Chiều rộng của chân:900mm x 900mm): - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 600L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 500L đứng
-18%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.505mm) x (Chiều rộng của chân:900mm x 900mm): - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 500L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 310L đứng
-6%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.115mm) x (Chiều rộng của chân:900mm x 900mm): - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 310L đứng
Bồn nước inox 304 Toàn Mỹ 500L ngang
-15%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - (Chiều ngang: 1.255mm) x (Kích thước chân:800mm x 910mm) x (Cao cả chân: 945mm) - Độ Dày: 0,43mm - Nước cấp ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn nước inox 304 Toàn Mỹ 500L ngang
0
Zalo
favebook

Số lượng:
Màu:
Size:
Mua tiếp Giỏ hàng
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
_banđâthangthanhcong
close

GẠCH ỐP TƯỜNG

GẠCH LÁT NỀN

CÁC LOẠI GẠCH KHÁC

THIẾT BỊ VỆ SINH

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC