Bồn nước giá rẻ

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 6000L đứng
-100%

Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 4.206mm) x (Rộng của chân:1.605mm x 1.605mm): - Độ Dày Chính xác: 0,7mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 6000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 5000L đứng
-25%

Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 3.460mm) x (Rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày Chính xác: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 5000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 4000L đứng
-23%

Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 2.864mm) x (Rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày Chính xác: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 4000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 3000L đứng
-21%

Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 2.254mm) x (Rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày Chính xác: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 3000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L đứng DK-1420mm
-100%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.970mm) x (Chiều rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L đứng DK-1420mm
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L đứng DK 1150mm
-100%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 2.745mm) x (Chiều rộng của chân:1.320mm x 1.320mm): - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L đứng DK 1150mm
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2000L đứng dk 1420mm
-14%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.700mm) x (Chiều rộng của chân:1.590mm x 1.590mm): - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2000L đứng dk 1420mm
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2000L đứng
-42%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 2.139mm) x (Chiều rộng của chân:1.320mm x 1.320mm): - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 1000L đứng
-22%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.765mm) x (Chiều rộng của chân:1.100mm x 1.100mm): - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 1000L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 600L đứng
-100%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.525mm) x (Chiều rộng của chân:900mm x 900mm): - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 600L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 500L đứng
-18%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.505mm) x (Chiều rộng của chân:900mm x 900mm): - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 500L đứng
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 310L đứng
-6%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Cao cả chân: 1.115mm) x (Chiều rộng của chân:900mm x 900mm): - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 310L đứng
Bồn nước inox 304 Toàn Mỹ 500L ngang
-15%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - (Chiều ngang: 1.255mm) x (Kích thước chân:800mm x 910mm) x (Cao cả chân: 945mm) - Độ Dày: 0,43mm - Nước cấp ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn nước inox 304 Toàn Mỹ 500L ngang
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 600L ngang
-100%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Dài Bồn: 1.475mm) x (Chân Rộng:800mm x 1.125mm) x (Cao 945mm) - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 600L ngang
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 1000L ngang
-21%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Dài Bồn: 1.520mm) x (Chân Rộng:1.000mm x 1.125mm) x (Cao 1.140mm) - Độ Dày: 0,43mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 1000L ngang
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 1500L ngang
-21%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Dài Bồn: 1.580mm) x (Chân Rộng:1.190mm x 1.120mm) x (Cao 1.360mm) - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 1500L ngang
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2000L ngang
-35%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Dài Bồn: 1.430mm) x (Chân Rộng:1.470mm x 905mm) x (Cao 1.640mm) - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2000L ngang
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L ngang- DK 1150
-100%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Dài Bồn: 2.570mm) x (Chân Rộng:1.190mm x 2.080mm) x (Cao 1.360mm) - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L ngang- DK 1150
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L ngang
-21%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Dài Bồn: 1.710mm) x (Chân Rộng:1.470mm x 1.340mm) x (Cao 1.640mm) - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49 - Xả Cặn: Ø 34

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 2500L ngang
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 3000L ngang
-20%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Dài Bồn: 1.990mm) x (Chân Rộng:1.470mm x 1470mm) x (Cao 1.640mm) - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 3000L ngang
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 3500L ngang
-21%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Dài Bồn: 2.355mm) x (Chân Rộng:1.470mm x 1847mm) x (Cao 1.640mm) - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 3500L ngang
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 4000L ngang
-22%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Dài Bồn: 2.600mm) x (Chân Rộng:1.470mm x 2.106mm) x (Cao 1.640mm) - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 4000L ngang
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 5000L ngang
-23%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: (Dài Bồn: 3.205mm) x (Chân Rộng:1.470mm x 2.700mm) x (Cao 1.640mm) - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 5000L ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 300L Nằm Ngang
-31%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 770mm x Rộng 765mm x Cao 920mm - Độ Dày: 0,4mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 300L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 500L Nằm Ngang
-31%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 1.170mm x Rộng 765mm x Cao 920mm - Độ Dày: 0,4mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 500L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 700L Nằm Ngang
-30%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 1.385mm x Rộng 765mm x Cao 920mm - Độ Dày: 0,4mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 700L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1000L Nằm Ngang
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 1.460mm x Rộng 995mm x Cao 1.145mm - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1000L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1200L Nằm Ngang
-31%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 1.475mm x Rộng 1.020mm x Cao 1.190mm - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1200L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1500L Nằm Ngang
-31%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 1.470mm x Rộng 1.200mm x Cao 1.370mm - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1500L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 2000L Nằm Ngang
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 1.750mm x Rộng 1.200mm x Cao 1.370mm - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 2000L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 3000L Nằm Ngang
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 2.126mm x Rộng 1.420mm x Cao 1.610mm - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 3000L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 3500L Nằm Ngang
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 2.430mm x Rộng 1.420mm x Cao 1.610mm - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 3500L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 4000L Nằm Ngang
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 2.730mm x Rộng 1.420mm x Cao 1.610mm - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 4000L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 6000L Nằm Ngang
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài 3.900mm x Rộng 1.420mm x Cao 1.610mm - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 6000L Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 6000L Đứng
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 4.090mm x Rộng 1.550mm - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 6000L Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 5000L Đứng
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 3.490mm x Rộng 1.550mm - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 5000L Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 4000L Đứng
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 2.920mm x Rộng 1.550mm - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 4000L Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 3500L Đứng
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 2.615mm x Rộng 1.550mm - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 3500L Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 3000L Đứng
-31%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 2.310mm x Rộng 1.550mm - Độ Dày: 0,6mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 3000L Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 2000L Đứng
-31%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 1975mm x Rộng 1340mm - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 2000L Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1500L Đứng
-31%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 1700mm x Rộng 1340mm - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1500L Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1200L Đứng
-31%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 1700mm x Rộng 1180mm - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1200L Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1000L đứng
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 1700mm x Rộng 1050mm - Độ Dày: 0,5mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 1000L đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 700L đứng
-31%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 1650mm x Rộng 840mm - Độ Dày: 0,4mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 700L đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 500L đứng
-32%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Cao 1435mm x Rộng 840mm - Độ Dày: 0,4mm - Đường nước ra Ø 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn Chứa Nước Inox 304 Sơn Hà 500L đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 310 Lít Nằm Ngang
-17%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 1.150mm x Cao 780mm x Rộng 680mm. Độ Dày: 0,6mm- Đường nước ra: Ø34

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 310 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 500 Lít Nằm Ngang
-22%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 1.220mm x Cao 870mm x Rộng 770mm. Độ Dày: 0,6mm- Đường nước ra: Ø34

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 500 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 700 Lít Nằm Ngang
-25%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 1.420mm x Cao 870mm x Rộng 770mm. Độ Dày: 0,6mm- Đường nước ra: Ø34

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 700 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 1000 Lít Nằm Ngang
-28%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 1.440mm x Cao 1.110mm x Rộng 990mm. Độ Dày: 0,6mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 1000 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 1500 Lít Nằm Ngang
-32%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 1.460mm x Cao 1.350mm x Rộng 1.220mm. Độ Dày: 0,7mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 1500 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 2000 Lít Nằm Ngang
-32%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 1.800mm x Cao 1.350mm x Rộng 1.220mm. Độ Dày: 0,9mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 2000 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 2500 Lít Nằm Ngang
-24%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 1.560mm x Cao 1.620mm x Rộng 1.480mm. Độ Dày: 0,9mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 2500 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 3000 Lít Nằm Ngang
-29%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 2.150mm x Cao 1.560mm x Rộng 1.420mm. Độ Dày: 0,9mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 3000 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 4000 Lít Nằm Ngang
-30%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 2.800mm x Cao 1.560mm x Rộng 1.420mm. Độ Dày: 0,9mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 4000 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 5000 Lít Nằm Ngang
-31%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 3.280mm x Cao 1.560mm x Rộng 1.410mm. Độ Dày: 0,9mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 5000 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 6000 Lít Nằm Ngang
-31%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Dài 4.000mm x Cao 1.570mm x Rộng 1.470mm. Độ Dày: 0,9mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 6000 Lít Nằm Ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 4000 Lít Đứng
-32%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Rộng 1420mm x Cao 2.990mm. Độ Dày: 0,9mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 4000 Lít Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 3000 Lít Đứng
-31%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Rộng 1420mm x Cao 2.340mm. Độ Dày: 0,9mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 3000 Lít Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 2000 Lít Đứng
-30%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Rộng 1230mm x Cao 1990mm. Độ Dày: 0,9mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 2000 Lít Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 1500 Lít Đứng
--8%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Rộng 1230mm x Cao 1650mm. Độ Dày: 0,6mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 1500 Lít Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 1000 Lít Đứng
-29%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Rộng 990mm x Cao 1630mm. Độ Dày: 0,6mm- Đường nước ra: Ø49

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 1000 Lít Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 700 Lít Đứng
-28%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Rộng 770mm x Cao 1610mm. Độ Dày: 0,6mm- Đường nước ra: Ø34

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 700 Lít Đứng
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 500 Lít Đứng
-22%

Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Rộng 770mm x Cao 1410mm. Độ Dày: 0,6mm- Đường nước ra: Ø34

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 500 Lít Đứng
-28%

Bồn Nước Inox Hwata 300 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 300 Lít Đứng
-27%

Bồn Nước Inox Hwata 500 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 500 Lít Đứng
-28%

Bồn Nước Inox Hwata 700 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 700 Lít Đứng
-31%

Bồn Nước Inox Hwata 1000 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 1000 Lít Đứng
-31%

Bồn Nước Inox Hwata 1500 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 1500 Lít Đứng
-31%

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 2000 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 2000 Lít Đứng
-31%

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 2500 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 2500 Lít Đứng
-31%

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 3000 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 3000 Lít Đứng
-31%

Bồn  Chứa Nước Inox Hwata 3500 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 3500 Lít Đứng
-32%

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 4000 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Chứa Nước Inox Hwata 4000 Lít Đứng
-32%

Bồn Nước Inox Hwata 5000 lít đứng độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 5000 Lít Đứng
11.200.000 đ16.407.000 đ
-28%

Bồn Nước Inox Hwata 300 lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 300 Lít Nằm
-27%

Bồn Nước Inox Hwata 500 lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 500 Lít Nằm
-28%

Bồn Nước Inox Hwata 700 lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 700 Lít Nằm
-31%

Bồn Nước Inox Hwata 1000 lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 1000 Lít Nằm
-31%

Bồn Nước Inox Hwata 1500 lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 1500 Lít Nằm
-32%

Bồn Nước Inox Hwata 2000 Lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 2000 Lít Nằm
-32%

Bồn Nước Inox Hwata 2500 Lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 2500 Lít Nằm
-32%

Bồn Nước Inox Hwata 3000 Lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 3000 Lít Nằm
-32%

Bồn Nước Inox Hwata 3500 Lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 3500 Lít Nằm
-33%

Bồn Nước Inox Hwata 4000 Lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 4000 Lít Nằm
-33%

Bồn Nước Inox Hwata 5000 Lít nằm độ bền cao , thon gọn phù hợp với công trình có diện tích hạn chế, giá cả phù hợp với nhu cầu thấp của người tiêu dùng.

Bồn Nước Inox Hwata 5000 Lít Nằm
Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 6000L ngang
-23%

Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng 12 Năm - Kích thước: Dài Bồn: 3.970mm x Rộng của chân: (1.470mm x 3.430mm) x Cao 1.640mm - Độ Dày: 0,7mm - Đường nước ra Ø 49

Bồn chứa nước inox 304 Toàn Mỹ 6000L ngang
Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 310 Lít Đứng
-18%

- Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 Năm- Kích Thước: Rộng 680mm x Cao 1340mm. Độ Dày: 0,6mm- Đường nước ra: Ø34

Bồn Chứa Nước Inox 304 Đại Thành 310 Lít Đứng
-38%

HÀNG CHÍNH HÃNG -BẢO HÀNH 1 NĂM

NẮP BỒN CẦU ĐIỆN TỬ INAX CW-H17VN
BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ 300 LÍT ĐỨNG
 • INOX SUS 304 - BẢO HÀNH 12 NĂM
 • Đường Kính Thân Bồn: 720 (mm) - Chiều Cao Thân Bồn: 580 (mm)
 • Chiều Cao Cả Chân: 1050 (mm) - Chiều Rộng Cả Chân: 840 (mm)
 • Chiều cao Không Chân: 838 (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ 300 LÍT ĐỨNG
0
Zalo
favebook

Số lượng:
Màu:
Size:
Mua tiếp Giỏ hàng
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
_banđâthangthanhcong
close

THIẾT BỊ VỆ SINH

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC