Lavabo cao cấp

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F602
-19%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F602
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F616
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F616
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F628
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F628
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F626
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F626
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F643
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F643
Vòi Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax Cảm Ứng AMV-90K Sử Dụng Pin
-11%

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH CẢM ỨNG DÙNG PIN - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax Cảm Ứng AMV-90K Sử Dụng Pin
Vòi Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax Cảm Ứng AMV-50B
-17%

VÒI LAVABO LẠNH CẢM ỨNG - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax Cảm Ứng AMV-50B
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Inax LFV-221S (Lavabo 3 Lỗ)
-17%

VÒI NÓNG LẠNH SỬ DỤNG CHO LAVABO 03 LỖ - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Inax LFV-221S (Lavabo 3 Lỗ)
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Inax LFV-3001S (Lavabo 3 Lỗ)
-18%

VÒI NÓNG LẠNH SỬ DỤNG CHO LAVABO 03 LỖ - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Inax LFV-3001S (Lavabo 3 Lỗ)
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Inax LFV-111S (Lavabo 3 Lỗ)
-37%

VÒI NÓNG LẠNH SỬ DỤNG CHO LAVABO 03 LỖ - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Inax LFV-111S (Lavabo 3 Lỗ)
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Inax LFV-211S (Lavabo 3 Lỗ)
-16%

VÒI NÓNG LẠNH SỬ DỤNG CHO LAVABO 03 LỖ - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Inax LFV-211S (Lavabo 3 Lỗ)
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Inax LFV-4001S (Lavabo 3 Lỗ)
-21%

VÒI NÓNG LẠNH SỬ DỤNG CHO LAVABO 03 LỖ - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Inax LFV-4001S (Lavabo 3 Lỗ)
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-4102S
-26%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-4102S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-4000S
-17%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-4000S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-7102S
-24%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-7102S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-3002S
-16%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-3002S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-502S
-36%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-502S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-212S
-21%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-212S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-202S
-17%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-202S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-222S
-31%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-222S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-102S
-19%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-102S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-8000S
-17%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-8000S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-282S
-17%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-282S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-5102S
-37%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-5102S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-5002S
-26%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-5002S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-112S
-32%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-112S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-6012S
-38%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-6012S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-1202S-1
-20%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-1202S-1
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-1402S
-23%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-1402S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-1002S
-20%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-1002S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-2002S
-23%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-2002S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-2012S
-38%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-2012S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-6002S
-18%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-6002S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-5012S
-36%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-5012S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-402S
-36%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-402S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-612S
-34%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-612S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-652SH
-10%

VÒI NÓNG LẠNH THÂN CAO - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-652SH
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-652S
-19%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-652S
Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax L-280V
-15%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax L-280V
Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax L-282V
-10%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax L-282V
Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax S-17V
-13%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax S-17V
Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2293V
-15%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2293V
Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2216V
-20%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2216V
Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2298V
-20%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2298V
Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2094V
-21%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2094V
Chậu rửa mặt lavabo dương bàn Inax AL-2395V
-11%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo dương bàn Inax AL-2395V
Chậu rửa mặt lavabo dương bàn Inax AL-2397V
-18%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo dương bàn Inax AL-2397V
Chậu rửa mặt lavabo bán âm bàn Inax AL-333V
-10%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo bán âm bàn Inax AL-333V
Chậu rửa mặt lavabo bán âm bàn Inax AL-345V
-42%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo bán âm bàn Inax AL-345V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-292V
-15%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-292V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-445V
-15%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-445V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-465V
-15%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-465V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-294V
-17%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-294V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-299v
-14%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-299v
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-293V
-15%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-293V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-536V
-12%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-536V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-300V
-20%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-300V
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-632V
-13%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-632V
3.050.000 đ3.500.000 đ
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-652V
-26%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-652V
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S610V
-16%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S610V
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S620V
-16%
 • AQUA CERAMIC chống bám bẩn
 • Công nghệ CERAFINETM cho vành sứ siêu mỏng.
 • W 560/ D 400/ H 100 mm
 • Gợi ý vòi lavabo đi kèm:  LFV-502SH
 • Giá đã bao gồm nút xả bằng sứ 032424-WO-C

 

Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S620V
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S630V (GC/FC)
-22%
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S630V (GC/FC)
Chậu rửa mặt lavabo Inax L-C11A3
-0%
 • Sản phẩm mới nhất năm 2021
 • W 566/ D 475/ H 270 mm
 • 3 chức năng:tự động lấy xà phòng,phun nước và sấy khô
 • Nhập khẩu từ Nhật bản
 • Nắp đặt đồng bộ với P trap LF-21PA  giá 1.900.000
Chậu rửa mặt lavabo Inax L-C11A3
60.000.000 đ60.000.000 đ
0
Zalo
favebook

Số lượng:
Màu:
Size:
Mua tiếp Giỏ hàng
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
_banđâthangthanhcong
close

GẠCH ỐP TƯỜNG

GẠCH LÁT NỀN

CÁC LOẠI GẠCH KHÁC

THIẾT BỊ VỆ SINH

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC