Lavabo cao cấp

Bình Nóng Lạnh Mini Cho Nhà Bếp Ferroli MITO 6L
-21%
 •  Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 5 năm, linh kiện 2 năm
 • Tùy chỉnh nhiệt độ thích hợp
 • Vỏ bằng nhựa ABS cao cấp chống ngả vàng 
 • Thanh đốt Aluminium hiệu suất cao, tiết kiệm điện. 
Bình Nóng Lạnh Mini Cho Nhà Bếp Ferroli MITO 6L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi TE 15L
-29%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 511mm x Sâu: 308mm x Cao: 306mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi TE 15L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi TE 20L
-28%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 630mm x Sâu: 308mm x Cao: 306mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi TE 20L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi TE 30L
-26%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 630mm x Sâu: 348mm x Cao: 345mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi TE 30L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi SE 30L
-25%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 630mm x Sâu: 348mm x Cao: 345mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi SE 30L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi SE 15L
-27%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 511mm x Sâu: 308mm x Cao: 306mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi SE 15L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi DE 30L
-26%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 630mm x Sâu: 348mm x Cao: 345mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi DE 30L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi DE 20L
-27%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 630mm x Sâu: 308mm x Cao: 306mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi DE 20L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi DE 15L
-28%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 511mm x Sâu: 308mm x Cao: 306mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi DE 15L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi AE 30L
-26%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 630mm x Sâu: 348mm x Cao: 345mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi AE 30L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi AE 20L
-26%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 630mm x Sâu: 308mm x Cao: 306mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi AE 20L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi AE 15L
-27%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 511mm x Sâu: 308mm x Cao: 306mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp Verdi AE 15L
Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar LF5256
-7%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar LF5256
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ TE 30L
-28%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 600mm x Sâu: 335mm x Cao: 340mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ TE 30L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ TE 20L
-29%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 600mm x Sâu: 305mm x Cao: 295mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ TE 20L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ TE 15L
-30%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 470mm x Sâu: 305mm x Cao: 295mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ TE 15L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ SE 30L
-26%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 600mm x Sâu: 335mm x Cao: 340mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ SE 30L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ SE 20L
-11%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 600mm x Sâu: 305mm x Cao: 295mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ SE 20L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ SE 15L
-28%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 470mm x Sâu: 305mm x Cao: 295mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ SE 15L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ ME 30L
-29%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 600mm x Sâu: 335mm x Cao: 340mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ ME 30L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ ME 20L
-30%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 600mm x Sâu: 305mm x Cao: 295mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ ME 20L
Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar L5221
-10%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar L5221
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ ME 15L
-31%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 470mm x Sâu: 305mm x Cao: 295mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ ME 15L
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ AE 20L
-28%
 • Sản Phẩm Bảo Hành Chính Hãng
 • Bảo hành bình chứa 8 năm, linh kiện 2 năm
 • Kích thước: Ngang: 600mm x Sâu: 305mm x Cao: 295mm
Bình Nóng Lạnh Ferroli Gián Tiếp QQ AE 20L
Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar LF5232
-12%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar LF5232
Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar L5215
-9%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar L5215
Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar L5222
-7%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar L5222
Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar LF5254
-11%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar LF5254
Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar LF5258
-12%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar LF5258
Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar LF5252
-12%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt trên bàn Caesar LF5252
Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar LF5302
-30%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar LF5302
Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar LF5038
-9%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar LF5038
Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar LF5019
-11%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar LF5019
Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar LF5017
-16%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar LF5017
Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar LF5016
-14%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar LF5016
Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar L5018
-14%

Kiểu dáng tinh tế-men sứ siêu mịn.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt dương bàn Caesar L5018
Chậu rửa mặt lavabo góc Inax L-281V
-12%

 

Chậu rửa mặt lavabo góc Inax L-281V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Thiên Thanh LB01L1T
-23%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Thiên Thanh LB01L1T
Chậu rửa mặt lavabo treo tường Thiên Thanh LT04L1T/PT0400T
-17%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Thiên Thanh LT04L1T/PT0400T
-27%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Vòi lavabo nóng lạnh Viglacera VG112
-27%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera V29
-28%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera V28
-31%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera V27
-28%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera V26
-28%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera V25
-28%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera V24
-31%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera BS415
-30%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera CD19
-28%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera CD16
-28%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera CD17
-30%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera CD15
-31%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera V42M
-27%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera V72
-28%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Viglacera CD20
-29%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn dương vành Viglacera CD21
-26%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn dương vành Viglacera CD1
-26%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn dương vành Viglacera CD6
-29%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Viglacera CA2
-25%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Viglacera BS409/BS502
-25%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Viglacera V23
-29%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Viglacera V39
-28%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Viglacera V50
-24%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Viglacera VI5
-36%

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Viglacera VTL2 /VI1T
Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard WP-0451
-16%

 

 

Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard WP-0451
Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard VF-0496
-16%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard VF-0496
Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard 0458-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard 0458-WT
Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard WP-0440
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard WP-0440
Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard WP-0433
-15%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo âm bàn American Standard WP-0433
Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard 0518-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard 0518-WT
Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard VF-0333
-16%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard VF-0333
Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard VF-0320
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard VF-0320
Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard WP-F301
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard WP-F301
Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard WP-F307
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard WP-F307
Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard 0519-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard 0519-WT
Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard WP-F419
-16%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

Chậu rửa lavabo đặt nửa bàn American Standard WP-F419
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0452-WT
-20%

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0452-WT
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0950-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0950-WT
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard VF-0420
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard VF-0420
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F417
-20%

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F417
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F507
-20%

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F507
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F648
-20%

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F648
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0500-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0500-WT
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F633
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F633
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F646
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F646
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F650
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F650
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard VF-0620
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard VF-0620
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F608
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F608
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0509-WT
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard 0509-WT
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-0628
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-0628
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-0618
-20%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-0618
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F412
-16%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F412
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F411
-16%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F411
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F420
-21%

Công Nghệ Viền Mỏng

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F420
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F611
-21%

Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F611
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F613
-20%

Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F613
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F525.1H
-18%

Phong Cách Thiết Kế: Hiện Đại Cổ Điển

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F525.1H
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F602
-19%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F602
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F616
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F616
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F628
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F628
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F626
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F626
Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F643
-20%

 

 

 

 

Chậu rửa lavabo đặt bàn American Standard WP-F643
Vòi Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax Cảm Ứng AMV-50B
-20%

VÒI LAVABO LẠNH CẢM ỨNG - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax Cảm Ứng AMV-50B
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-4102S
-30%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-4102S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-7102S
-26%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-7102S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-3002S
-22%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-3002S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-502S
-31%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-502S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-212S
-27%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-212S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-222S
-26%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-222S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-8000S
-23%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-8000S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-5002S
-31%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-5002S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-112S
-26%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-112S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-6012S
-30%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-6012S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-1402S
-20%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-1402S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-1002S
-26%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-1002S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-2002S
-24%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-2002S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-2012S
-27%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-2012S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-6002S
-23%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-6002S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-5012S
-30%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-5012S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-402S
-32%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-402S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-612S
-25%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-612S
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-652SH
-26%

VÒI NÓNG LẠNH THÂN CAO - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-652SH
Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-652S
-26%

VÒI NÓNG LẠNH - BẢO HÀNH 02 NĂM

Vòi Nóng Lạnh Chậu Rửa Mặt Lavabo Inax LFV-652S
Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax L-280V
-12%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax L-280V
Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax L-282V
-11%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax L-282V
Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax S-17V
-9%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo treo tường Inax S-17V
Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2293V
-22%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2293V
Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2216V
-20%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2216V
Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2298V
-23%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2298V
Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2094V
-25%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo âm bàn Inax AL-2094V
Chậu rửa mặt lavabo dương bàn Inax AL-2395V
-20%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo dương bàn Inax AL-2395V
Chậu rửa mặt lavabo dương bàn Inax AL-2397V
-18%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo dương bàn Inax AL-2397V
Chậu rửa mặt lavabo bán âm bàn Inax AL-333V
-10%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo bán âm bàn Inax AL-333V
Chậu rửa mặt lavabo bán âm bàn Inax AL-345V
-42%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo bán âm bàn Inax AL-345V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-292V
-15%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-292V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-445V
-15%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-445V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-465V
-15%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-465V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-294V
-17%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-294V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-299v
-14%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-299v
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-293V
-15%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-293V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-536V
-12%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-536V
Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-300V
-20%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo đặt bàn Inax AL-300V
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-632V
-13%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-632V
3.050.000 đ3.500.000 đ
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-652V
-26%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-652V
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S610V
-16%

 

 

Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S610V
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S620V
-16%
 • AQUA CERAMIC chống bám bẩn
 • Công nghệ CERAFINETM cho vành sứ siêu mỏng.
 • W 560/ D 400/ H 100 mm
 • Gợi ý vòi lavabo đi kèm:  LFV-502SH
 • Giá đã bao gồm nút xả bằng sứ 032424-WO-C

 

Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S620V
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S630V (GC/FC)
-22%
Chậu rửa mặt lavabo Inax AL-S630V (GC/FC)
Chậu rửa mặt lavabo Inax L-C11A3
-0%
 • Sản phẩm mới nhất năm 2021
 • W 566/ D 475/ H 270 mm
 • 3 chức năng:tự động lấy xà phòng,phun nước và sấy khô
 • Nhập khẩu từ Nhật bản
 • Nắp đặt đồng bộ với P trap LF-21PA  giá 1.900.000
Chậu rửa mặt lavabo Inax L-C11A3
60.000.000 đ60.000.000 đ
0
Zalo
favebook

Số lượng:
Màu:
Size:
Mua tiếp Giỏ hàng
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
_banđâthangthanhcong
close

THIẾT BỊ VỆ SINH

THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

GẠCH ỐP TƯỜNG

GẠCH LÁT NỀN

CÁC LOẠI GẠCH KHÁC